Đăng ký nhận chương trình bán hàng

CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ

Thứ hai, 19/10/2015, 10:42 GMT+7

CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ

CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ

Thông tin đầu tư:

Nhà đầu tư có quan tâm đầu tư vào Khu công nghiệp Tân Đô sẽ được đội ngũ chuyên viên của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tân Đô hỗ trợ tư vấn miễn phí các thông tin về chính sách, pháp luật, thủ tục và các vấn đề có liên quan đến hoạt động của nhà đầu tư tại Tân Đô nói riêng và Việt Nam nói chung. 

Thủ tục hành chính:

Nhà đầu tư vào KCN Tân Đô sẽ được Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tân Đô hỗ trợ chuẩn bị tất cả các tài liệu pháp lý từ giai đoạn đăng ký đầu tư đến khi nhà máy đi vào hoạt động: xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, báo cáo đánh giá tác động môi trường/bản đăng ký môi trường,...

Tài chính

Khi nhà đầu tư có nhu cầu vay vốn để thanh toán tiền thuê/giao đất hoặc xây dựng nhà xưởng, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tân Đô sẽ hỗ trợ nhà đầu tư về thủ tục ngân hàng với mức tài trợ cao và lãi suất ưu đãi được thế chấp bằng chính lô đất nhận chuyển nhượng.  


Người viết : annp