Đăng ký nhận chương trình bán hàng

Khu Dịch Vụ Tân Đô

Công ty Tân Đô dành một diện tích 47,88  ha để xây dựng khu dịch vụ Tân Đô, trong đó bao gồm khu công viên cây xanh, đất cây xanh cách ly, đất cây xanh đường phố và đặc biệt là 2 hồ nước sinh thái lớn  có diện tích hơn 20 hecta góp phần tạo cảnh quan xanh cho khu vực. Ngoài ra còn trồng cây xanh, thảm cỏ trang trí tạo cảnh tại các giải phân cách, mặt tiền các công trình, xí nghiệp.

Ngoài các mảng cây xanh tập trung, trong từng xí nghiệp cũng dành ra một tỷ lệ đất tối thiểu 20% để trồng cây xanh.