Đăng ký nhận chương trình bán hàng

ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

Thứ hai, 19/10/2015, 10:39 GMT+7

ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

Thuế TNDN:

Từ ngày 01/01/2016, nhà đầu tư khi đầu tư vào Khu Công nghiệp Tân Đô sẽ được hưỡng mức thuế suất TNDN là 17%.

Ngoài ra, nhà đầu tư còn được miễn thuế TNDN trong 02 năm đầu và giảm 50% cho 4 năm tiếp theo kể từ khi doanh nghiệp đi vào hoạt động

Bảo đảm chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài (Điều 11, Luật Đầu tư số 67/2014/QH13)

Sau khi thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, nhà đầu tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài các tài sản sau đây:

  • Vốn đầu tư, các khoản thanh lý đầu tư;
  • Thu nhập từ hoạt động đầu tư kinh doanh;
  • Tiền và tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư.

Chuyển lỗ:

Khoản lỗ của nhà đầu tư có chuyển được chuyển sang năm sau để khấu trừ vào thu nhập chịu thuế. Thời gian cho phép chuyển dồn lỗ là 3 năm liên tục kể từ khi khoản lỗ phát sinh.

Thuế nhập khẩu:

Hàng hóa nhập khẩu nhằm mục đích tạo ra tài sản cố định cho dự án đầu tư sẽ được đưa vào doanh mục ưu đãi thuế nhập khẩu (Khoản 6, Điều 12, Nghị định 87/2010/NĐ-CP)


Người viết : annp